Creditele acordate pe termene de la 2 până la 5 ani au fost cele mai atractive. În luna mai , ponderea lor a constituit 43.93 la sută din volumul total al creditelor în moneda naţională.

Acest tip de împrumuturi au fost acordate cu o rată medie de 9,9 la sută, în descreştere cu 0,15 puncte procentuale faţă de luna anterioară.

Persoanelor juridice le-a revenit o pondere majoră de 62,2 la sută din volumul total al creditelor noi acordate în moneda naţională, cu o rată medie de 10,6 la sută.
 
În acelaşi timp, persoanelor fizice le-au fost acordate credite în moneda naţională cu o rată medie de 9,97 la sută.
 
Rata medie a dobânzii la creditele noi acordate în valută a constituit, în perioada de referinţă, 5,1 la sută, fiind cu 1,1 puncte procentuale inferioară celei din luna mai 2016. Comparativ cu luna anterioară, rata medie a scăzut cu 0,04 puncte procentuale. 
 
În luna de raportare, creditele noi acordate în valută au fost reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 5 la sută, constituind peste 99 la sută din totalul creditelor în valută.