Repartizarea autorizaţiilor, la fel, va fi făcută în mod electronic, în baza criteriilor definite.

Eligibili să transporte mărfuri pe teritoriul unui alt stat cu unităţile de transport înmatriculate în Republica Moldova sunt consideraţi operatorii care au licenţă valabilă de transport rutier internaţional de mărfuri, deţin cel puţin un autovehicul eligibil şi nu au încălcat condiţiile de utilizare a autorizaţiilor eliberate anterior.

Totodată, dreptul de a efectua transportul rutier internaţional de pasageri  îl vor avea operatorii înregistraţi în sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport”, care utilizează mijloace de transport înmatriculate, începând cu data de 1 octombrie 1993.

 Prevederile privind utilizarea exclusivă a sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport” vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2018.