De asemenea, ratele de dobândă la creditele overnight se menţin la nivelul actual de 12 la sută iar la depozitele overnight la nivelul actual de şase la sută anual.

Norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldoveneşti se menţine la nivelul de 35 la sută iar norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută se menţine la nivelul de 14 la sută din baza de calcul.

Totodată, Banca Naţională urmează în contextul coordonării politicilor monetară şi bugetar-fiscală, să continuie discuţiile cu Ministerul Finanţelor în vederea diversificării mecanismelor de gestionare a lichidităţii.

Ce determină politica monetară

Potrivit BNM, ”conduita politicii monetare continuă să se profileze în funcţie de riscurile şi incertitudinile asociate evoluţiilor din mediul extern şi cel intern”. 

Din exterior inflaţia poate fi alimentată de majorarea preţurilor internaţionale la produsele alimentare. Totodată Banca Naţională invocă drept posibil factor inflaşionist incertitudinea direcţiei preţurilor la petrol şi la gazele naturale. 

Totodată, din interior inflaţia poate fi stimulată de lichidităţile excesive în sectorul bancar, pe lângă  impactul modificărilor de accize aferente politicii fiscale şi, respectiv, de recolta ce se aşteaptă în anul 2017.

Totodată, amânarea ajustărilor de tarife la serviciile reglementate dar şi expirarea taxelor vamale la importul unor produse din Ucraina ar putea conduce la dezinflaţie.

Potrivit analizei celor mai recente date statistice, rata anuală a inflaţiei în luna ianuarie 2017 a înregistrat nivelul de trei la sută, fiind cu 0,6 puncte procentuale mai mare decât în decembrie.

BNM spune că această evoluţie a ratei anuale a inflaţiei este în concordanţă cu ultima prognoză şi validează corectitudinea deciziilor de politică monetară luate în anul 2016.

Credite mai ieftine şi mai multe

Statisticele atestă în luna ianuarie o creştere spectaculoasă a volumului creditelor noi acordate, cu 19,6 la sută, depozitele noi atrase fiind în creştere cu 0,6 la sută faţă de ianuarie, 2016. 

Totuşi, evoluţia nefastă a creditării anul trecut a făcut astfel că soldul total al creditelor la sfârşitul lunii ianuarie 2017 era cu 9,2 la sută faţă de ianuarie, 2015. Cu alte cuvinte, în timp ce creditele vechi ajungeau la scadenţă, era acordat un volum mult mai mic de credite noi. Pe de altă parte, soldul total al depozitelor a crescut anul trecut cu 4,5 la sută faţă de sfârşitul lunii ianuarie 2016.

Amintim că rata medie la creditele noi acordate în moneda naţională s-a redus în ianuarie cu 0,19 puncte procentuale faţă de nivelul înregistrat în luna decembrie 2016, ajungând la 11,55 la sută. Pe de altă parte, rata medie la depozitele noi atrase în lei a constituit 6,8 la sută, menţinându-se practic la nivelul lunii precedente.

Macroeconomic, R. Moldova arată bine 

Potrivit statisticilor, dinamica indicatorilor macroeconomici în luna decembrie 2016 reflectă o revigorare puternică a economiei în ultimul  trimestru din 2016. 

În luna decembrie, exporturile au crescut faţă de septembrie 2015 cu 18,6 la sută, importurile - cu 11 la sută, iar volumul producţiei industriale – cu 8,7 la sută. 

În acelaşi timp, volumul mărfurilor transportate s-a majorat cu 12,8 la sută, volumul cifrei de afaceri aferentă comerţului cu amănuntul a sporit cu 12,1 la sută. Volumul producţiei globale agricole s-a majorat cu 18,6 la sută comparativ cu anul precedent, astfel contribuind la revigorarea sectorului agricol după contractarea pronunţată din anul 2015.

Ritmul anual de creştere a salariului mediu real pe economie a constituit 12.2 la sută. 

Va continua să sterilizeze surplusul de lichiditate 

Pornind de la aceste dinamici am putea să ne aşteptăm la o sporire a lichidităţii. Banca Naţională anunţă, însă, că va continua să gestioneze adecvat surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunţat.

ECOnomist