În cazul neconformării cerinţelor legale stipulate, conducătorii respectivelor autovehicule riscă înlăturarea de la conducerea acestora, iar unitatea de transport este indisponibilizată pe teritoriul staţiei de parcare specială sau celei mai apropiate subdiviziuni de poliţie, atenţionează Serviciul Vamal.

Prin derogare, circulaţia respectivelor autovehicule se permite doar în cazul în care acestea sunt în proprietatea agenţilor economici din unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi municipiul Bender şi dacă conducătorii de autovehicule sunt angajaţi ai acestora.

Totodată, este de menţionat că, potrivit prevederilor aceleiaşi legi, în perioada 1 ianuarie 2017 - 1 aprilie 2017, persoanele fizice rezidente care au introdus pe teritoriul Republicii Moldova până la data de 1 noiembrie 2016 mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703, indiferent de termenul de exploatare, precum şi persoanele care au deţinut până la 1 noiembrie 2016 în posesie sau în folosinţă mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703, indiferent de termenul de exploatare, cu plăcuţe cu număr de înmatriculare din unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi municipiul Bender au dreptul de a le plasa sub regimul vamal de import cu achitarea accizei în mărime de 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2016, cu prezentarea certificatului care atestă achitarea vinietei şi înregistrarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Prin urmare, pentru plasarea în regim vamal de import a unităţilor de transport respective sunt solicitate următoarele acte:
- paşaportul tehnic al mijlocului de transport;
- documentul care confirmă dreptul de proprietate (contractul de vânzare-cumpărare, actul de donaţie, procura sau altele);
- certificatul care atestă achitarea taxei pentru folosirea drumurilor (vinieta), cu excepţia mijloacelor de transport auto cu plăcuţe cu număr de înmatriculare din unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi municipiul Bender.

Mijloacele de transport respective trebuie să fie scoase de la evidenţă de la autoritatea competentă a statului de expediere, mai precizează Serviciul Vamal.

Pentru vămuirea mijloacelor de transport auto cu numere de înmatriculare din unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi municipiul Bender este necesară completarea declaraţiei vamale şi a unei declaraţii scrise pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informaţiilor prezentate, cu anexarea documentelor confirmative, eliberate în unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi mun. Bender.

Totodată, Serviciul Vamal aminteşte că, potrivit modificărilor legislative recente, termenul maxim de aflare pe peritoriul Republicii Moldova a unităţilor de transport cu numere de înmatriculare străine va constitui 180 de zile într-un interval de 12 luni consecutive.

Pentru mijloacele de transport neînmatriculate în Republica Moldova care au fost introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova prin declarare prin acţiune până la momentul intrării în vigoare a noii legi (1 ianuarie 2017), termenul de declarare prin acţiune de 180 de zile începe la data intrării în vigoare a legii respective. Dreptul de aflare pe teritoriul ţării noastre pe un termen mai mare de 180 de zile îl vor avea doar autovehiculele introduse de către persoanele fizice domiciliate în străinătate şi care deţin permis de conducere în ţara în care îşi au domiciliul, cu condiţia achitării vinietei de 180 de euro pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile de aflare a autovehiculului pe teritoriul ţării noastre.

În context, Serviciul Vamal atenţionează că mijloacele de transport auto declarate prin acţiune pe teritoriul vamal pentru care a expirat termenul acordat conform modificărilor operate sunt identificate, reţinute şi aduse de către poliţie, Poliţia de Frontieră sau Echipele Mobile ale Vămii către cel mai apropiat birou vamal sau către organul vamal de frontieră pentru a fi scoase de pe teritoriul vamal al ţării, iar cheltuielile de escortare (0,15 euro/km) sunt suportate de către posesorul autoturismului reţinut.