Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), a publicat pe 22 februarie, cererile privind majorarea tarifelor şi materialele care au stat la baza calculului şi anunţă că publicul are la dispoziţie 15 zile lucrătoare pentru a prezenta autorităţii de reglementare recomandări cu privire la aceste documente.

Documentele publicate de ANRE sunt pe alocuri sumare, dar oricum scot la iveală faptul că cele două întreprinderi se află într-o situaţie economică dificilă şi au nevoie de o majorare a tarifelor pentru a putea activa fără problememe în continuare.

Astfel RED Nord-Vest solicită o majorare a tarifului de distribuţie de la 82,33 de bani pentru un kWh până la 1,07 lei, adică cu circa 30%.

Factorul principal ce contribuie la o majorare atât de substanţială sunt devierile financiare acumulate ca urmare a neajustării la timp de către ANRE a tarifelor la curent în 2015. E vorba de circa 185 de milioane de lei, care urmează a fi recuperaţi în patru ani. Astfel dacă în 2017 în tarif nu ar fi nevoie de inclus devieri de circa50 milioane de lei, tariful ar urma să fie ajustat doar cu şapte bani, până la 89,64 de bani pentru un kilowatt.

În cazul RED Nord cererea nu este atât de semnificativă şi nici voluminoasă, calcul tarifului fiind expus pe o singură pagină.

Din document rezultă că dacă nu erau devierile financiare, apoi tariful putea fi redus cu un ban de la 66,15 bani la 65,23 bani pentru un kWh. Cu devieri tariful de distribuţie ar urma să crească cu circa 22%, până la 79,35 de bani pentru un kWh.

Din documentele publicate se mai poate de constatat că cele două întreprinderi estimează o reducere a preţului de achiziţie a energiei.

În plus ele folosesc la calcule un curs de schimb leu/dolar diferit.

Dacă nu erau devierile de miliarde, tariful scădea

Amintim că anterior şi SA "Furnizarea Energiei Electrice Nord" (FEE Nord) din Bălţi, dar şi întreprinderile Grupului Gas Natural Fenosa în Moldova au prezentat ANRE solicitările de aprobare şi aplicare a tarifelor reglementate pentru anul 2017.

În cazul lipsei devierilor tarifare derivate din creşterea costului pentru energia electrică, ambele tarife, atât cel de distribuţie, cât şi cel de furnizare puteau fi reduse, mai precizează Gas Natural Fenosa.

ANRE nu le-a examinat, susţinând că are 180 de zile calendaristice de la data înregistrării solicitării corespunzătoare şi după prezentarea tuturor documentelor şi a informaţiei necesare, solicitate de Agenţiei.