Pentru a facilita depunerea declaraţiilor şi a se conforma posibilităţilor contribuabililor, Serviciul Fiscal de Stat a stabilit astfel orarul orelor de muncă:

22-24 martie - de la ora 08.00 până la 19.00;
25 martie – sâmbăta -  de la ora 8.00 până la 17.00;
26 martie - duminică - de la ora 8.00 până la 13.00;
29-30 aprilie – sâmbătă şi duminică – de la ora 8.00 până la 17.00.

În cazul persoane fizice, obligaţia de prezentare a Declaraţiei privind impozitul pe venit o au persoanele care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, în următoarele condiţii:

- lucrează la două sau mai multe locuri de muncă, unde obţin salariu care, cumulativ, depăşeşte suma totală de 29640 lei pe an;
- au obţinut venituri atât sub formă de salariu, cât şi din vânzarea proprietăţii, a căror sumă totală depăşeşte 29640 lei pe an;
- nu au primit salariu, dar au obţinut venituri cumulativ de la vânzarea proprietăţii (case, apartamente, maşini etc.) sau darea în chirie a terenurilor agricole, care depăşesc suma scutirii personale de 10128 lei;
- îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă ţară;
- solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus;
- direcţionează un cuantum procentual 2% din impozitul pe venit calculat anual la buget.

De asemenea, au obligaţia de a depune Declaraţia cu privire la impozitul pe venit şi persoanele fizice – cetăţeni străini sau apatrizi care au obţinut statutul de rezident al Republicii Moldova (se află pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile, în orice perioadă de 12 luni, ce se începe sau se termină în anul fiscal dat), în condiţiile stabilite pentru persoanele fizice rezidente.

Pentru persoanele fizice, impozitul pe venit pentru anul fiscal 2016, se determină conform cotelor stabilite la art.15 lit. a) din Codul fiscal, în mărime de:
- 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 29640 lei;
- 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 29640 lei.

Este de menţionat că persoanele fizice au dreptul de a prezenta Declaraţia privind impozitul pe venit indiferent de existenţa sau lipsa obligaţiei de plată a impozitului.

La calcularea obligaţiei fiscale pentru anul 2016, contribuabilii persoane fizice cetăţeni beneficiază de scutirile prevăzute de Codul fiscal. Suma scutirii personale pentru anul 2016 constituie 10128 lei. Este de menţionat, că persoanele aflate în relaţii de căsătorie sunt în drept să beneficieze de scutirea pentru soţie/soţ in aceiaşi mărime.

Pe lângă aceasta, Codul fiscal stabileşte un nivel majorat al scutirii personale, în sumă de 15060 lei pe an, pentru anumite categorii de persoane, şi anume:

- participanţii la acţiunile de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E Cernobîl;
- părinţii şi soţiile (soţii) participanţilor căzuţi sau daţi dispăruţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, cât şi în acţiunile din Republica Afganistan;
- invalizii ca urmare a participării la acţiunile de luptă menţionate mai sus;
- invalizii de război, din copilărie şi cei de gradul I şi II;
- pensionarii – victime ale represiunilor politice.

 Totodată mărimea scutirii pentru persoanele întreţinute constituie 2256 lei.

Reamintim, că SFS oferă persoanelor fizice cetăţeni posibilitatea depunerii declaraţiei precompletate, care se bazează pe datele din sistemul informaţional al fiscului cu referire la veniturile obţinute şi impozitul pe venit reţinut. Declaraţie precompletată poate fi obţinută la orice subdiviziune a Serviciului fiscal, la prezentarea buletinului de identitate.

Nu sunt supuse declarării veniturile obţinute pe parcursul anului 2016 din care s-a efectuat reţinerea finală (dividende, royalty, câştigurile de la jocurile de noroc etc.)

Atât persoanele fizice, cât şi cele juridice pot prezenta declaraţiile la oficiile fiscale teritoriale atât pe suport de hârtie, cât şi în formă electronică. Pentru orice informaţie atât persoanele fizice, cât şi cele juridice pot apela Centrul Unic de Apel al SFS 0 8000 15 25.