Sunt concluziile experţilor de la centrul analitic Expert-Grup care au făcut astăzi o retrospectivă a anului economic 2017 şi au prezentat prognozele pentru anul viitor.

Potrivit experţilor, creşterea economică din acest nu este una durabilă şi a fost prea lentă, sub aşteptări. Creşterea prognozată iniţial de 6%  nu s-a materializat din cauza condiţiilor meteo nefavorabile din primăvara acestui an care au subminat producţia agricolă, din cauza nivelului sporit de incertitudine în rândul oamenilor de afaceri care a frânat relansarea creditării, investiţiilor private şi activităţii industriale, precum şi din cauza mersului lent al reformelor - peste jumătate din acţiunile planificate în cadrul Foii de parcurs cu reforme prioritare ale Guvernului şi Parlamentului nu au fost realizate.

Pentru anul 2018, Expert-Grup prognozează o creştere economică de circa 4 la sută. Aceasta se bazează pe ipoteza unui an agricol favorabil care va impulsiona producţia agricolă şi capacităţile de export, continuarea suportului bugetar extern care va alimenta în continuare investiţiile publice, precum şi pe creşterea consumului populaţiei.

Pe de altă parte, deviaţia PIB-ului va rămâne negativă, cel puţin din două cauze. În primul rând, nivelul de incertitudine, care afectează deciziile firmelor de a investi, se va menţine, în special pe fundalul alegerilor parlamentare. Aceasta va frâna şi creşterea creditării bancare, atât din cauza cererii scăzute din partea firmelor, dar şi din cauza ofertei limitate: băncile vor rămâne precaute în asumarea de riscuri, inclusiv pe fundalul implementării prevederilor Basel 3.

În al doilea rând, constrângerile de competitivitate se vor menţine, fapt ce va afecta performanţa exporturilor, iar odată cu creşterea continuă a consumului estimăm un impact negativ al exportului net asupra creşterii economice.