Informaţia a fost confirmată de Nicolae Eşanu, secretarul de stat al Ministerului Justiţiei, care a refuzat să dea mai multe detalii, precizând doar că reclamanţii vor achita şi cheltuielile de judecată suportate de Republica Moldova, scrie Mold-Street.

Potrivit unei hotărâri de guvern, costul serviciilor avocaţilor de la Buruiana & Partners pentru a apăra interesele statului în acest litigiu fusese estimat la 150.000 de euro.

Platon a fost înfrânt?

Astfel se termină o altă etapă din războiul pentru controlul Moldova Agroindbank (MAIB), cea mai mare bancă din Republica Moldova.
Amintim că pe 24 mai 2016, Evrobalt LLC a iniţiat un litigiu arbitral împotriva Republicii Moldova în faţa Insitutului de Arbitraj al Camerei de Comert din Stockholm pentru pretinsa încălcare a dispoziţiilor Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor capitale din 17 martie 1998.

Evrobalt LLC susţinea că a făcut o investiţie prin achiziţionarea unui pachet de acţiuni de 4,5% în capitalul MAIB cu aprobarea Băncii Naţionale, dar aceasta din urmă a constatat că Evrobalt LLC acţionează concertat cu alţi acţionari ai acestei bănci şi deţine cu ceilalţi acţionari o cotă substanţială în capitalul băncii respective fără permisiunea BNM.

În consecinţă, drepturile de vot şi alte drepturi ale Evrobalt LLC au fost suspendate, compania fiind obligată şă-şi vîndă în termen de trei luni acţiunile deţinute. Acest fapt, potrivit reclamantului, "echivalează cu o expropriere ilegală şi neasigurarea unui tratament just şi echitabil, încălcînd astfel art.3 şi art.6 din Acordul încheiat între Guvernul Republici Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor capitale". Beneficiar al Evrobalt figurează cetăţeanul rus Igor Bevz.

Pe 9 iunie 2016 un alt acţionar al aceleiaşi bănci - Kompozit LLC (beneficiar cetăţeanul rus Andrei Voronin) - în aceleaşi circumstanţe şi din aceleaşi motive, a iniţiat separat de Evrobalt LLC un litigiu arbitral similar împotriva Republicii Moldova în faţa Insitutului de Arbitraj al Camerei de Comert din Stockholm.

MAIB ar putea avea un nou proprietar 

Precizăm că aceste pachete de acţiuni, împreună cu alte pachete ar fi aparţinut unui grup de companii şi persoane fizice afiliate afaceristului Veaceslav Platon. Pentru că ar fi acţionat concertat şi au cumpărat acţiunile fără permisiunea BNM, la începutul anului 2016 proprietarii au fost obligaţi să vândă, iar apoi după ce acţiunile nu au fost tranzacţionate acestea au fost anulate.

În prezent la Bursă sunt de vânzare două pachete de acţiuni ale Moldova-Agroindbank de circa 41% pentru care preţul este de doar 450 de milioane lei, dar care nu pot fi vândute deja de aproape 1,5 ani, anume din cauza acestui litigiu.

Decizia favorabilă Moldovei ar putea facilita vânzarea acestor acţiuni la acest preţ. Eventualul cumpărător ar urmasă primească acceptul BNM.