Transmiterea atribuţiei de administrare a fost efectuată  în baza unei legi votate de Parlament la sfârşitul anului trecut.

Taxa ecologică urmează a fi achitată de către persoanele juridice şi de către persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care produc, importă sau procură de la agenţii economici de pe teritoriul Republicii Moldova mărfuri  sau produse în ambalaj din materiale plastice, carton neondulat, cu sau fără folie de aluminiu sau polietilenă.

Obiectele ce urmează a fi taxate sunt cele care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului, emit poluanţi şi pot fi depozitate ca deşeuri de producţie. 

Termenul de plată a fost modificat până la data de 25 a lunii următoare după luna gestionară, faţă de data importului cum era prevăzut anterior.