Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale – cu 26% şi a producţiei animaliere – cu 3,1%.

În 2016, ponderea producţiei vegetale a constituit 72%, din care de cereale şi leguminoase boabe – 26,4%, culturi tehnice – 17,4%, cartofi – 3,3% , legume – 6,3%, fructe, nuci şi pomuşoare – 8%, struguri – 7%.

Creşterea producţiei vegetale a fost generată de creşterea roadei medii la majoritatea principalelor culturi agricole. Astfel, producţia medie la un hectar de soia a crescut cu 64,4%, de cartofi – cu 45,6%, de porumb – cu 35,5%, de grâu – cu 30,3%, de rapiţă – cu 28,3%, de floarea soarelui - cu 27%, de sfeclă de zahăr –  cu 23,6%, de legume de câmp – cu 14,5%.

Producţiei animale i-a revenit 28%, din care de vite şi păsări – 16%, lapte – 7,9%, ouă – 2,9% (3,2%).

Creşterea producţiei animaliere a avut loc datorită majorării volumului producţiei de ouă cu 7% şi producţiei de vite şi păsări în masă vie cu 4,8%.

Producţia de lapte s-a diminuat cu 0,8% în rezultatul micşorării efectivului mediu de vaci în întreprinderile agricole cu 10% şi în gospodăriile populaţiei - cu 1,9%.