„Decizia vizează readucerea şi menţinerea ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale. Calibrarea graduală a conduitei politicii monetare urmăreşte asigurarea condiţiilor monetare reale adecvate susţinerii creditării şi economisirii, precum şi pentru impulsionarea cererii interne, alături de adaptarea în continuare a mediului economic intern la volatilităţile şi incertitudinile din mediul extern”, îşi explică decizia banca centrală.

BNM a menţinut şi rata de bază aplicată la creditele overnight la nivelul de 12% anual, iar la depozitele overnight – la 6%.

Norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă a rămas la nivelul de 14 la sută din baza de calcul.

Totodată, se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă la nivelul de 35 la sută din baza de calcul.