Preţul iniţial al clădirii care are o suprafaţă de 690 de metri pătraţi, împreună cu terenul aferent, este de 39,6 milioane de lei.

În total sunt propuse spre vânzare 26 de clădiri, terenuri şi garaje, bancomate, dar şi tehnică de calcul.

Toate bunurile vor fi scoase la o licitaţie care se va desfăşura pe 9 februarie, ora 11:00, la sediul central al BEM.

Pentru a participa la licitaţie, participanţii sunt obligaţi să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 200 de lei pentru persoane fizice şi 350 de lei pentru persoane juridice.

Totodată, participanţii trebuie să prezinte cel târziu cu o zi înainte de petrecerea licitaţiei, până la ora 16.00, cererea de participare la licitaţie, documentul de plată care confirmă depunerea aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, copiile actelor care certifică identitatea.