Administratorii temporari au fost numiţi în cadrul regimului de intervenţie timpurie la „Moldindconbank”, aplicat ca urmare a stabilirii de către BNM, la 20 octombrie anul trecut, a activităţii concertate a unui grup de persoane ce deţinea o cotă substanţială în capitalul social al băncii, în mărime de 63,89%, fără permisiunea Băncii Naţionale.

Actualmente, „Moldindcondbank” activează în regim normal şi prestează toate serviciile, inclusiv cele legate de operaţiunile cu depozitele, de creditare şi decontări, anunţă BNM.