Concluzia aparţine studiului elaborat de către Centrul Analitic Independent Expert-Grup, şi Expert-Forum, România, cu suportul financiar al Ambasadei Olandei la Bucureşti, lansat astăzi, în cadrul unui eveniment public.

În condiţiile în circa 78,7 % din energia electrică din Republica Moldova este importată, iar sectorul este vulnerabil din cauza corupţiei, abuzurilor şi dependenţei de furnizori nesiguri precum şi a liberalizării nefinalizate a sectorului, interconectarea cu România va asigura diversificarea surselor de energie, potrivit experţilor.

Aceştia propun trei direcţii prin care se pot face interconectările  între România şi Republica Moldova: Nord, Centru şi Sud:

1. Interconexiunea Nord sau LEA Suceava-Bălţi (cost – circa 132-140 mil. Euro) – 200 MW,
2. Interconexiunea Centru sau LEA Iaşi – Ungheni – Străşeni (cost preliminar - 257 mil. Euro, dintre care 120 mil în România şi 137 mil în Moldova) – 200 MW
3. Interconexiunea Sud sau Isaccea (Smârdan)-Vulcăneşti-Chişinău (costuri – estimate iniţial la circa 140 mil. Euro, acum la cca 194 mil Euro, toată suma în Moldova) – 600 MW. 

Potrivit autorilor, fezabilitatea construcţiei interconectărilor pe energie electrică trebuie privită foarte pragmatic, atât pentru constrângerile financiare pentru proiecte regionale din partea UE sau a României, dar şi din motiv că sectorul energiei în Republica Moldova şi mai ales proiectele de interconectare pot fi privite de partenerii internaţionali ca prioritate la pachet cu Ucraina, pentru diversificarea surselor şi rutelor către ambele ţări.

Astfel, şansa interconectării pe energie electrică este că proiectul ar putea atrage investiţii sau credite private. Însă este nevoie ca finanţatorii şi investitorii să aibă încredere în regulile jocului şi în instituţiile din Republica Moldova.