Modificările prevăd în special, excluderea unor astfel de noţiuni ca salariu fix şi variabil şi stabilesc în mod clar componentele salariului: salariul de bază, spor pentru grad, titlu ştiinţific şi rang diplomatic; plăţi de stimulare (sporuri şi indemnizaţii). În scopul de a încuraja funcţionarii publici să obţină cele mai bune rezultate, este modificată alocaţia pentru realizările colective ale unităţii / autorităţii publice cu o primă pentru muncă intensive. Procedura şi condiţiile de achitare a acesteia va fi stabilită de Guvern.

Se preconizează că fondurile pentru plata indemnizaţiilor pentru munca intensivă vor fi alocate în fiecare an, în limita a 15% din fondul anual de salarii, calculat în conformitate cu salariile oficiale prevăzute în tabelul de personal.

Taxa suplimentara pentru muncă intensivă se va stabili pentru fiecare funcţionar public al autorităţii publice de către director în funcţie de suma disponibilă şi contribuţia fiecăruia. Astfel, taxa suplimentară pentru muncă intensive nu va fi stabilită funcţionarilor publici, care, în perioada analizată nu şi-a îndeplinit atribuţiile corespunzător sau a fost supus unor măsuri disciplinare.

Modificările au fost introduse din cauza ineficienţei procedurilor existente de evaluare a realizărilor colective ale unităţii structurale / autorităţii publice. Modificările la legea privind salarizarea funcţionarilor publici au intrat în vigoare de la 1 ianuarie.