Totodată, taxa pentru folosirea drumurilor va fi de 5 ori mai mare în cazul autovehiculelor cu o masă totală sau cu dimensiuni care depăşesc limitele admise. 

De asemenea, autovehiculele înregistrate în ţările cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale sau multilaterale sunt scutite, reciproc, de plata taxelor pentru folosirea drumurilor naţionale. Scutirea însă nu se va aplica autovehiculelor cu numere de înmatriculare în statele care nu respectă înţelegerile încheiate.

Potrivit estimărilor, aceste modificări vor aduce acumulări la bugetul de stat în sumă de aproximativ 50 milioane de lei, bani care vor fi utilizaţi pentru amenajarea şi întreţinerea infrastructurii rutiere.