Valoarea investiţiilor s-a diminuat faţă de perioada respectivă a anului trecut la clădiri de locuit cu 6%; clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii - 23%; utilaje, maşini, instalaţii de transmisie - 26%. Valoarea investiţiilor în mijloacele de transport a crescut cu 15%.

Din totalul investiţiilor realizate în această perioadă, cea mai mare pondere revine investiţiilor în utilaje, maşini, instalaţii de transmisie care a constituit 37,5%.

Pentru realizarea procesului investiţional, în ianuarie-septembrie au fost utilizate preponderent mijloacele proprii ale investitorului, care au constituit 6,8 miliarde de lei, aproape 70% din valoarea totală a mijloacelor utilizate pentru realizarea investiţiilor.

Pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 796,9 milioane de lei, ceea ce constituie 8% din totalul investiţiilor.

Varianta în limba engleză o puteţi accesa aici.