„Este nevoie să amintim guvernului că politica fiscală este un instrument pentru a genera creşterea economică. Umplerea bugetului şi creşterea economică sunt doar câteva rezultate ale politicii fiscale. Constatăm cu regret că tocmai această misiune lipseşte în acest proiect. Faptul că politica este propusă până la anul nou este normal, însă Guvernul a venit cu nimic. Lipsesc stimulentele pentru creşterea economică, nu există premise pentru dezvoltare, nu sunt surse pentru acoperirea datoriilor. Proiectul este defectuos şi are o direcţie greşită”, a declarat deputatul Oxana Domenti.

Deputatul PLDM Maria Ciobanu la fel a declarat că există nedumeriri în acest proiect de lege. „Eu am o nedumerire. Proiectul are o orientarea socială, guvernul îşi propune să revină la socialism”, a declarat Maria Ciobanu.

„Pe lângă conţinutul acestei politici, care aduce elemente destul de negative în viaţa populaţiei, noi mai avem încă o problemă foarte mare, ceea ce ţine de procedura în care s-a examina aceasta. Pe lângă faptul că sunt micşorate subvenţiile în agricultură, pe lângă faptul că parcă se apelează la echitate la unele produse de lux, pe lângă faptul că se pun taxe pe valorile imobiliare ale agenţilor economici, multe altele lucruri vor duce nemijlocit la creşterea preţurilor. Există şi o problemă foarte mare privind modalitatea în care se examinează unul dintre cele mai importante documente în stat şi asta nu este prima dată la noi. S-a omis etapa de dezbatere la nivel de fracţiuni, comisii. Toate aceste lucruri se fac cu un singur scop, de a trece rapid peste proceduri pentru a mima o procedură de dezbatere, de consultare, asta afectează grav democraţia, parlamentarismul, şi denotă politica asta de a aduce anumite chestii sub presiune este definitorie pentru această guvernare”, a declarat deputatul PLDM Vadim Pistrinciuc.

Preşedintele Comisiei economie, buget şi finanţe, Ştefan Creangă, a menţionat că amendamentele la aceste proiecte vor putea fi depuse până pe 5 decembrie curent.

Conform documentului, suma scutirii personale şi a celei pentru persoanele întreţinute calculată din venitul impozabil al persoanei, va fi majorată cu 5% în 2017, prin ajustarea acestora la rata inflaţiei prognozată pentru această perioadă.

Astfel, ar putea fi majorate şi tranşele de venit impozabil de la 29 640 de lei în 2016, până la 31 140 de lei în 2017. Vor fi aplicate două cote de impozitare a veniturilor: 7% pentru veniturile de până la 31 140 de lei şi 18% pentru cele care vor depăşi această sumă.
 
Va creşte de la 15 060 până la 15 840 de lei şi scutirea personală a participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, a participanţilor la luptele pentru integritatea teritorială a Moldovei, cât şi la luptele din Afganistan, invalizilor de gradul I şi II, victimelor represiunilor politice, ulterior reabilitate, altor categorii de persoane asociate acestora.
 
Documentul mai prevede prelungirea termenului de depunere a declaraţiei pe venit, data-limită fiind 30 aprilie. În prezent, acesta expiră la 31 martie.

O altă noutate se referă la stabilirea unui regim fiscal unic de impozitare a veniturilor obţinute din activitatea desfăşurată de avocat în cadrul cabinetului avocatului sau biroului asociat de avocaţi, notar public, executor judecătoresc, mediator în cadrul biroului individual de mediere, expert judiciar, traducător (interpret autorizat), precum şi introducerea scutirii activităţilor desfăşurate de către asociaţiile profesionale ale reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei.
 
Cota de impozitare aplicată la veniturile obţinute de persoanele care desfăşoară activităţi profesionale conexe sectorului justiţiei va fi de 18%, cu dreptul de deducere, în scopuri fiscale, a cheltuielilor ordinare şi necesare desfăşurării activităţii profesionale, dar nu mai mică de 3% din totalul veniturilor obţinute. Suplimentar, aceste persoane urmează să achite şi taxa pentru amenajarea teritoriului, ca orice persoană ce desfăşoară activitate de întreprinzător. În prezent, în Moldova acest regim este aplicat numai asupra veniturilor obţinute de avocaţi, notari şi executori judecătoreşti.

Proiectul mai stabileşte că persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente de comerţ cu alte persoane fizice, ar putea achita un impozit direct proporţional cu mărimea venitului din vânzări. Acesta va constitui 1% din obiectul impunerii, adică din volumul de vânzări, conform proiectului politicii bugetar-fiscale.
 
Printre facilităţile oferite mediului de afaceri se numără ajustarea perioadei de gestiune care poate fi diferită de anul calendaristic, trecerea în cont a sumei TVA pentru serviciile prestate cu regularitate, scutirea agenţilor economici autorizaţi de achitarea dobânzii la prelungirea termenului de plată pentru operaţiunile de import. De asemenea, au fost extinse facilităţile fiscale pentru companiile din domeniul IT până în 2020.

Documentul presupune o majorare anuală a cotelor de accize pentru produsele de tutun, începând din 2017 până în 2019. La fel, majorării sunt supuse accizele la produsele petroliere, iar cele la băuturile alcoolice - ajustate la rata de inflaţie pentru următorii trei ani.