Panteonul a fost ridicat între anii 27-25 î. Hr. la ordinul generalului Marcus Agrippa în cinstea zeilor Romei şi a fost reconstruit de împăratul Hadrian, în anul 126 d.Hr. Clădirea a fost iniţial destinată cultului celor şapte zeităţi ce guvernau cele şapte planete în Roma Antică, iar în secolul al VII-lea a fost transformată într-o biserică creştină.

Cunoscută popular ca 'La Rotonda' este cea mai bine conservată clădire romană şi cea mai importantă clădire veche din lume, având cupola originală intactă. Deşi identitatea arhitectului rămâne incertă, mulţi o atribuie lui Apolodor din Damasc.

Faţada Panteonului este împodobită cu 16 coloane corintice. Uşile masive din bronz prin care se face accesul în interior cântăresc fiecare aproape 20 de tone. Singura sursa de lumină a încăperii uriaşe — "Oculus" — este o deschidere circulară cu un diametru de 8-9 metri în centrul domului, care nu are acoperiş. Podeaua clădirii este uşor înclinată pentru a permite scurgerea apei de ploaie care intrată prin deschizătură.

În interiorul său se află mormintele unor personalităţi de seamă, precum cel al pictorul renascentist Rafaelo. Vittorio Emanuele al II-lea, primul rege al Italiei unite, şi succesorul acestuia, Umberto I, sunt şi ei înmormântaţi aici.