13:12
14 Oct 2014
C oncurs
REGULAMENTUL Concursului SMS Jurnal TV

1. DEFINIȚII

Prezentul Regulament stabileşte principiul de desfăşurare a Concursului SMS precum şi procedura de desfăşurare şi regulile de participare în cadrul acestuia.
Concursul SMS, cu denumirea ,,Privesti si Cistigi cu Jurnal TV’’ (în continuare „Concurs”) – concurs SMS de promovare a produselor şi serviciilor companiilor Moldcell şi Jurnal TV, organizat pentru abonaţii Moldcell, în scopuri publicitare şi care se va desfăşura începând cu 01 octombrie 2014 și se va finisa la 03 noiembrie 2014, inclusiv.
În cadrul Concursului, Organizatorul, in perioada 01 octombrie 2014 și se va finisa la 03 noiembrie 2014, va anunţa în direct la Jurnal TV “cuvântul zilei”. Abonaţii care vor expedia “cuvântul zilei” prin mesaj SMS la numerele scurte 5050 si 5055, automat vor primi o melodie RBT (Ton Personal de așteptare) şi vor avea posibilitatea să se înregistreze în Concurs pentru obţinerea Premiului oferit de Organizator. Toate premiile în cadrul Concursului vor fi oferite exclusiv din contul Organizatorului.
Abonat Moldcell – persoana fizică, abonat sau utilizator al serviciilor de comunicaţii electronice Moldcell.
Participant - abonat sau utilizator al serviciilor de comunicaţii electronice Moldcell, care, luând în prealabil cunoştinţă cu prevederile prezentului Regulament, va expedia “cuvântul zilei” prin mesaj SMS la numerele scurte 5050 si 5055 şi astfel va fi înscris automat în cadrul Concursului SMS, desfăşurat de Organizator.
“Cuvântul zilei” – Cuvântul care va fi făcut public în cadrul emisiei postului Jurnal TV, ce va trebui să fie expediat în conţinutul SMS-ului, fiind obligatorie reproducerea fidelă a acestuia.
Organizator– Compania ÎCS Jurnal de Chişinău Plus SRL, titulara Jurnal TV.
Operator - Compania ÎM Moldcell SA, furnizor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice din Moldova.
Mesaj SMS – orice mesaj scurt cu conținut sau fără, expediat de către Abonaţii Moldcell la unul din numerele scurte.
Numerele scurte – numerele scurtesi 5055 definite și alocate de către Operator pentru organizarea Concursului respectiv.
Câştigătorul Concursului – participantul la Concurs, care a acţionat în cadrul prezentului Concurs, în strictă conformitate cu prevederile prezentului Regulament, a fost selectat drept cîştigător şi a răspuns la apel.

2. PRINCIPII GENERALE

2.1. Perioada desfăşurării Concursului: 01 octombrie 2014 și se va finisa la 03 noiembrie 2014 (încheierea concursului: ora 18:55).
2.2. Pentru a se înscrie în Concurs, este necesar de a expedia “Cuvântul zilei” difuzat la postul Jurnal TV prin expedierea unui mesaj SMS la numărul scurt 5050 pentru a primi un cod de participare si la numărul scurt 5055 pentru a primi 10 coduri de participare.
Ca răspuns la mesajul SMS, participantul va primi garantat – o melodie RBT (Ton personal de așteptare), care va fi valabila timp de 30 de zile.
2.3. Participarea în cadrul Concursului SMS are loc prin intermediul expedierii mesajelor SMS de către abonaţii reţelei de telefonie mobilă de pe telefonul mobil.
2.4. Concursul SMS este organizat exclusiv pentru Abonaţii Moldcell.
2.5. Concursul SMS se bazează exclusiv pe vizionarea participanţilor a postului Jurnal TV şi identificarea cuvântului zilei.
2.6. Concursul SMS nu este o loterie sau un joc de noroc.
2.7. Numerele scurte pentru expedierea mesajelor SMS în cadrul concursului SMS sunt 5050 si 50555055.
2.8. Preţul unui mesaj SMS cu “cuvântul zilei” expediat la numărul 5050 constituie 7,00 lei (TVA inclus), si pentru numărul scurt 5055 - 50,00 lei (TVA inclus) pentru toţi Abonaţii Moldcell.
2.9. Înregistrarea pentru participarea în cadrul Concursului SMS confirmă manifestarea de voinţă a Participantului, inclusiv şi faptul că Participantul a luat cunoştinţă cu prevederile prezentului Regulament, le-a înţeles şi este de acord cu aceste prevederi.

3. PARTICIPANŢII CONCURSULUI SMS

3.1. La Concursul SMS pot participa cetăţenii Republicii Moldova, care au atins vârsta de 18 ani, rezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova, care sunt Abonaţi Moldcell.
3.2. Abonaţii au dreptul de a utiliza numai telefonul mobil, care este certificat în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă.

4. REGULI

4.1. Fiecare Abonat care a hotărât să participe în cadrul Concursului SMS, va expedia un Mesaj SMS cu “cuvântul zilei” la numerele scurte SMS indicate in concurs şi, prin aceasta, îşi va manifesta acordul la înregistrare în calitate de Participant la Concurs.
4.2. În procesul expedierii mesajelor SMS de către Abonaţi la numerele scurte SMS, în strictă conformitate cu prevederile prezentului Regulament al desfăşurării Concursului, aceştia vor putea participa la Concurs, realizând consecutiv următoarele acţiuni:
4.2.1. Abonaţii vor viziona pe parcursul zilei emisiunile Jurnal TV, unde vor putea vizualiza “cuvântul zilei”, după care vor trebui sa expedieze prin SMS “cuvântul zilei” la numerele scurte SMS indicate de către Organizator.
4.2.2. “Cuvântul zilei” corect setat în cadrul Concursului SMS sunt stabilite de către Organizator şi acesta este valabil de la ora 19:00 a zilei curente până la ora 18:00 a zilei următoare. În perioada în care nu au loc extrageri, „Cuvîntul zilei” este valabil de la ora 19:00 a zilei de joi pînă la ora 18:00 a zilei de luni.

5. ACUMULAREA CODURILOR DE PARTICIPARE

5.1. Toţi participanţii vor începe Concursul SMS prin expedierea prin SMS “cuvântului zilei” la numerele scurte SMS 5050 si 5055.
5.2. În cazul în care Participantul a trimis corect ”cuvântul zilei”, acesta va primi un cod de participare si va fi înscris automat in concursul SMS.
5.3. Incorecte se vor considera mesajele SMS, care nu conțin “cuvântul zilei”, cât şi care au ca conţinut oricare alt format decât cel prevăzut în prezentul Regulament.
5.4. În cazul expedierii mesajului SMS în formatul incorect la numărul scurt al Concursului, sistemul va informa Participantul despre greşeală, dar în acest caz din contul abonatului – Participant la Concurs nu va fi extrasă suma egală cu tariful standard al unui Mesaj SMS.
5.5. În cazul în care în rezultatul expedierii mesajelor SMS contul Participantului a devenit negativ, acesta este obligat să achite în întregime Operatorului datoria formată.
5.6. Codurile de participare acumulate pentru expedierea unui „Cuvânt al zilei” sunt valabile doar pe perioada de valabilitate a „Cuvântului zilei”, în perioada 19:00 a zilei curente până la ora 18:00 a zilei următoare. Odată cu desemnarea câștigătorului zilei sau constatarea lipsei câștigătorului, codurile de participare se anulează, formându-se o nouă listă.

6. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORULUI ŞI ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Pentru stabilirea Câştigătorului Concursului, Organizatorul înregistrează numărul de telefon al fiecărui Participant, corectitudinea “cuvântului zilei” şi timpul de recepţionare a fiecărui mesaj SMS din cadrul Concursului.
6.2. Toţi Participanţii vor fi identificaţi după numărul de telefon mobil.
6.3. Determinarea câştigătorilor va avea loc in fiecare zi, de luni până joi, la sfârşitul zilei, pe perioada 01 octombrie 2014 și se va finisa la 03 noiembrie 2014, între orele 18:30 – 18:50. În ziua de luni se vor extrage câștigătorii pentru zilele vineri – duminică. Determinarea cîştigătorilor se va efectua prin extragere electronică.
6.4. În acest scop din lista de numere de la care a fost expediat SMS-ul se va extrage electronic un cod ce a fost atribuit participantului. Va fi verificată validitatea “cuvântului zilei” expediat şi dacă se va aprecia ca fiind valid, participantul selectat va fi apelat la numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul. Durata apelului este de 3 tonuri, iar dacă acesta nu răspunde se trece la selectarea următorului participant.
6.5. În fiecare zi de concurs vor fi apelate aleatoriu trei numere de telefon. În cazul în care niciuna din cele 3 persoane apelate nu vor răspunde se va considera că în acea zi nu a fost desemnat nici un câștigător. În cazul în care primul sau al doilea apelat răspunde la apel, selectarea şi apelarea celui de al 2-lea sau al 3-lea număr nu se mai efectuează.
6.6. Rezultatul privind câştigătorul concursului se anunţă public şi se consemnează într-un Proces verbal semnat de membrii comisiei special constituite, în care se vor indica: numele, prenumele, numărul de telefon, ziua/luna/anul naşterii, localitatea. Zilnic, de luni până joi, se va repeta aceeaşi procedură.
6.7. În calitate de premii pentru câştigătorii Concursului vor fi acordate:
10,000 de lei zilnic in cadrul emisiunii “Veranda” difuzata de Jurnal TV,taxe incluse.

6.8. În cadrul Concursului există următoarele restricţii:
Din premiu vor fi reţinute şi achitate impozitele şi taxele aferente;
La concurs nu pot participa angajaţii şi exponenţii Moldcell şi Jurnal TV, precum şi a membrilor familiilor acestora (părinţi, copii, soţ/soţie, fraţi/surori).
6.9. Premiul va fi acordat Participantului care va prezenta buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova şi cartela SIM, care atestă utilizarea serviciilor Operatorului.
6.10. Locul decernării premiilor – Oficiul central Jurnal TV, str. Vlaicu Pârcălab 63, mun. Chișinău, de la ora 11:00 până la ora 16:00, în zilele de luni - vineri.
6.11. Transmiterea dreptului de intrare în posesia premiului unei alte persoane nu se admite.
6.12. Toate premiile prevăzute în prezentul Regulament trebuie să fie revendicate, cel târziu, până la data de 10 noiembrie 2014. Premiile, care nu vor fi revendicate până la această dată, nu vor mai fi achitate.
6.13. Organizatorul nu poarta răspundere in caz de imposibilitate a Câștigătorului de a beneficia de Premiu (din oricare motive, inclusiv dar nu limitat la motivele personale sau cele legale, etc.). În cazul în care Câştigătorul nu poate beneficia de Premiul respectiv din motivele enumerate mai sus, Organizatorul este în drept să dispună unilateral de acest Premiu, la propria discreţie.

7. LIMITĂRI

7.1. Pentru determinarea câştigătorilor vor fi luate în consideraţie doar mesajele SMS, expediate de pe echipamente terminale de comunicaţii mobile, fără utilizarea cărorva echipamente tehnice suplimentare. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu lua în consideraţie codurile de participare ai acelor Participanţi, pe care îi suspectă că au utilizat astfel de echipamente tehnice.
7.2. La Concursul SMS vor participa doar mesajele SMS ce corespund cerinţelor acestui Regulament.


8. CONDIŢII SUPLIMENTARE

8.1. Expedierea mesajelor la numerele scurte SMS confirmă faptul că Participantul a luat în totalitate cunoştinţă cu prevederile prezentului Regulament, le-a înţeles pe deplin şi este de acord cu toate aceste prevederi.
8.2. Prin înregistrarea sa în calitate de Participant la Concursul SMS, abonatul confirmă acordul său de a respecta regulile prezentului Regulament, precum şi acceptă faptul că va suporta de sinestătător consecinţele utilizării serviciului dat, inclusiv şi în cazul încălcării regulilor stabilite.
8.3. În cazul încălcării de către Participant a regulilor de participare la Concursul, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a-i anula rezultatul obţinut.
8.4. Participarea la Concurs presupune acordul Participantului la prezentarea publică a acestuia în calitate de Câştigător al Concursului în cazul decernării Premiului şi utilizarea de către Organizator a numelui, imaginii acestuia şi interviurilor acordate pentru publicarea în mijloacele mass-media a informaţiei privind Rezultatele Concursului. Participanţii sunt de acord să acorde cu titlu gratuit interviuri publicitare despre participarea lor la Concursul SMS la radio sau TV şi în alte surse mass-media, precum şi să se fotografieze pentru executarea materialelor publicitare grafice. Toate drepturile de autor asupra acestor materiale vor aparţine Organizatorului.
8.5. În cazul în care vreuna dintre condiţiile prezentul Regulament îşi pierde valoarea ca rezultat al acţiunii unei legi, a normelor sau dispoziţiilor adoptate de către Guvern, sau ca rezultat al unei hotărâri judecătoreşti finale cu dispoziţii corespunzătoare, acest fapt nu va influenţa valoarea juridică a celorlalte prevederi, nerecunoscute drept nevalabile din punct de vedere juridic.

9. DISPOZIŢII FINALE

9.1. Organizatorul nu va purta răspundere pentru posibilele dereglări în desfăşurarea Concursului SMS şi/sau încetarea lui înainte de termen, cauzate de circumstanţe ce nu depind de voinţa sa.
9.2. Organizatorul este în drept să modifice regulile Concursului SMS ce ţin de modul de desfăşurare şi modul de înmânare a premiilor Câștigătorilor, cu publicarea acestor modificări pe pagina web a Organizatorului –www.jurnaltv.md.
9.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de modifica prevederile prezentului Regulament, inclusiv de a înceta Concursul SMS cu publicarea acestor modificări pe pagina web a Organizatorului www.jurnaltv.md.
10. LIMITELE RESPONSABILITĂŢII OPERATORULUI

10.1 Operatorul, nu este Organizatorul Concursului SMS indicat în prezentul Regulament şi nu poartă răspundere pentru acţiunile Organizatorului în limitele prezentului Regulament, de asemenea, pentru consecinţele acestor acţiuni, ce se referă direct sau indirect la persoane terţe.
10.2 Abonatul, expediind solicitarea în formă de SMS în limitele Concursului SMS a Organizatorului, împuterniceşte Operatorul şi confirmă acordul pentru oferirea de către Operator Organizatorului a informaţiei personale despre Abonat, şi anume: numărul de telefon de la care a fost expediată Solicitarea (în unele cazuri speciale), conţinutul acestei Solicitări, de asemenea data şi ora expedierii acestei Solicitări (în toate cazurile).
10.3 Operatorul nu oferă nici o informaţie cu privire la Concursul Organizatorului. Toate litigiile şi pretenţiile în legătură cu prestarea serviciilor abonaţilor sub formă de servicii SMS ale Organizatorului, Abonaţii le expediază Organizatorului prin informaţia de contact indicată în prezentul Regulament.
10.4 Operatorul nu acceptă nici o pretenţie, cerere, plângere în privinţa drepturilor de autor, în privinţa serviciilor, condiţiilor şi modului desfăşurării prezentului Concurs SMS ce se referă la prezentul Regulament. Toate pretenţiile, cererile, plângerile în privinţa organizării Concursului SMS, se expediază Organizatorului prin informaţia de contact indicată în prezentul Regulament.
10.5 Operatorul îi oferă Abonatului posibilitatea de expediere a Solicitării, în exclusivitate, în limitele zonei de acoperire a reţelei Operatorului.
10.6 Operatorul nu primeşte nici o pretenţie în ceea ce priveşte timpul de livrare a mesajului SMS şi avertizează Abonatul despre faptul că livrarea mesajelor nu este momentană şi poate dura 12 ore, în dependenţă de aria de acoperire a Operatorului.

Organizatorul a elaborat şi aprobat prezentul Regulament privind procedura, condiţiile şi regulile de desfăşurare a Concursului SMS pentru abonaţii serviciilor de comunicaţii electronice Moldcell pe teritoriul Republicii Moldova.

Organizator :
ÎCS Jurnal de Chişinău Plus SRL